FT232R – konwerter magistrali USB <-> RS232 TTL

Z pośród wielu dostępnych wersji, w jakich spotyka się opracowania modułu translatora RS232 na układzie scalonym FTDI, rozprowadzamy nieliczne. Cechą wspólną wybranych opracowań są: wyprowadzone dwa napięcia wyjściowe 3v3 oraz 5V0 oraz port RS w wersji z dostrzeżoną funkcjonalnością zawierający wyprowadzenia DTR, CTS TX, RX, oczywiście w standardzie TTL.

wersja 1 modułu
wersja 1 modułu

wersja 2 modułu
wersja 2 modułu
wersja 3 modułu
wersja 3 modułu

Napięcie wyjściowe na każdym z modułów wybiera się zworką, wersja 1 w postaci padów SMD, pozostałe wersje zworka na goldpinach. Wersja 2 posiada dodatkowo bogato wyprowadzone sygnały komunikacyjne jako dodatkowe pady. Poszczególne opracowania wyróżnia złącze USB, które w opracowaniu 3 chyba jest najwygodniejsze. Pozwala ono na podłączenie modułu bezpośrednio do portu USB komputera nie wymagając dodatkowych kabli komunikacyjnych. Moduły posiadają diody LED informujące o nadawanych lub odbieranych danych transmitowanych przez moduł.

Obecnie dostępna jest wersja 3.

Choć prawidłowym napięciem pracy jest napięcie 3,3V układ posiada zintegrowany translator poziomów dla logiki 1,8 oraz 5,0V. Układ wspiera transmisję RS bazującą w przedziale szybkości 300 baud do 3 Mbaud. Świadczy również wsparcie interfejsu UART dla protokołu bazującego na 7 lub 8 bitach danych, 1lub 2 bity stopu, oraz kontrolę parzystości odd / even / mark / space / no parity. Posiada również bufor odbioru 128 bitów i 256 bitów dla nadawania.
To tylko niektóre wybrane cechy, z pośród wielu szczegółowo opisanych w załączonej nocie katalogowej.

Wyprowadzone zasilanie zewnętrzne 3,3V może dostarczyć do 50mA prądu dla odbiornika, dzięki wbudowanemu stabilizatorowi LDO małej mocy.
Do prawidłowej pracy modułu niezbędne jest zainstalowanie sterowników w systemie Windows. Można je pobrać z witryny producenta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.